mercredi 24 juillet 2013

Guayaquil Television Digital

Guayaquil "Territoires de Demain" por la creacion del 
Living Lab ""Guayaquil Television Digital"